Zdraví je hodnota

10.05.2013 00:49

Zdraví je hodnota, které si každý musí vážit a pečovat o ni, nést za ni vlastní odpovědnost. Péče o zdraví je proces, který začíná již od dětství, je nedílnou součástí výchovy v rodině a dále pokračuje ve škole a vlastně nikdy nekončí. Péče o zdraví není tedy jen léčení, pojídání léků, vyšetření a operace. Není jen věcí ambulancí a nemocnic. A není jen starostí o to, abych nebyl nemocný já sám. Zahrnuje také zájem o zdraví druhých, ochotu pomoci jim při zdravotních potížích, ohleduplnost, znalost úkonů zachraňujících život a mnoho dalších důležitých věcí.

Lidský věk se ve srovnání s dobou před 50 -100 lety sice prodlužuje, ale nutno konstatovat, že kvalita života s tím úměrně nestoupá. Tento demografický vývoj musíme mít stále na zřeteli a dělat vše proto, abychom nebyli například od 60 – 70 let odkázáni na dlouhodobou péči rodiny, nebo ústavů pro dlouhodobě nemocné, abychom svůj život žili aktivně a radostně co nejdéle. To má ovšem své kořeny už v péči o zdraví od raného věku, ve kterém žijeme my, naše děti a kde budou žít další generace, ve znalostech nejen léčby, ale především prevence, ve vzdělanosti lékařů stejně jako veřejnosti. Lidé si kladou řadu cílů: chtějí být úspěšní, bohatí, mít hodně hmotných statků, mít to či ono, ale nějak se jim z toho všeho vytrácí to nejdůležitější, že musí být v prvé řadě zdraví, aby si všeho toho, čeho dosáhli a co získali, také mohli při dobrém zdraví dostatečně užít. Odborníci tvrdí, že správným přístupem – dobrou životosprávou a zdravým životním stylem, dokážeme téměř z 80% ovlivnit svůj zdravotní stav. Jen zbývajících 20% je v rukou lékařů. A to je přece velká výzva pro nás všechny. Jen změnou přístupu k sobě, ke svému zdraví a péči o něj dokážeme nejen ušetřit významné finanční částky z osobního či rodinného účtu. Ale hlavně užít si život radostně, naplno a ve zdraví. Ovšem abychom toho dosáhli, vyžaduje to značnou sílu vůle, trpělivost a důslednost a toho nebývá každý schopen.
Místo toho člověk většinou volí pohodlnější cestu k lékaři, který léčí pomocí léků a moderních fyzikálních přístrojů. Přitom léky mají velmi často mnoho vedlejších nežádoucích účinků. A to je podstatný důvod, proč nemocní lidé stále častěji vyhledávají tzv. alternativní léčebné postupy.